top of page

PALI

Gallery / Stand / Market

Director : Naoki Ishikawa
               Daichiro Shinjo

 

​__________

Artist management
DAICHIRO SHINJO

​__________

REVERB INC.

EST.2021
Yosuke Matsubara

1F UESUYA BUILDING, 574-6,Shimosato, Hirara, Miyakojima-shi, Okinawa,Japan

bottom of page